Služby pro firmy

PŘEHLED SEMINÁŘŮ PRO FIRMY

Obchodní dovednosti

businessman-805767_1280Obsah: Teoretická příprava, Modelové situace, Interaktivní nácvik, obchodní strategie, Obchodní procesy, Organizace práce obchodníka, Celý obchodní proces podle vnitrofiremní strategie

Cílová skupina: Obchodníci, Finanční a investiční poradci, Makléři

Rozsah: Podle potřeb klienta, jednorázový celodenní trénink nebo seriál tréninků s minimem teorie a maximem nácviku. Při seriálu je standardním postupem trénink s natočením na kameru a následnou analýzou, což maximálně zefektivní trénink.

Podrobnější obsah: Základy obchodního úspěchu, Osobní předpoklady obchodníka, Hledání, získání a oslovení potenciálního klienta, Předprodejní komunikace, Příprava na obchodní jednání, Obchodní jednání, Uzavření obchodu, Poprodejní péče, Opakované objednávky, Budování loajality klienta, Zvládání námitek

Cena: 19000 Kč / školící den (8 x 45 minut) skupiny do 10 osob, 24000 Kč / školící den skupiny do 20 osob

Motivace obchodníků

event-852833_1280Obsah: Teoretická příprava, Modelové situace, Interaktivní nácvik, Vnitřní a vnější motivace, Empatie a motivační rozhovor, Motivace skupiny, Motivační a demotivační faktory, Demonstrace motivačního rozhovoru

Cílová skupina: Vedoucí obchodní skupiny, Obchodní manažeři, Leadeři v Network marketingu,

Rozsah: Podle potřeb klienta, jednorázový celodenní trénink nebo seriál tréninků s minimem teorie a maximem nácviku. Při seriálu je standardním postupem trénink s natočením na kameru a následnou analýzou, což maximálně zefektivní trénink.

Podrobnější obsah: Rozlišení použití a hledání vnitřní a vnější motivace, Práce s problémovým a demotivovaným obchodníkem, Naslouchání, řeč těla a motivace obchodníka, Vedení motivačních rozhovorů a zpětná vazba jejich efektivity, Individuální motivační faktory a práce s nimi, Využití emocí a faktů při motivaci.

Cena: 19000 Kč / školící den (8 x 45 minut) skupiny do 10 osob, 24000 Kč / školící den skupiny do 20 osob

Úspěšná prezentace

microphone-704255_1280Obsah: Teoretická příprava, Modelové situace, Interaktivní nácvik, Potřeby klienta, Výsledkový konsensus, Prodej za každou cenu, Kdo řídí prezentaci, Obchodní okamžik, Zvládání námitek, Můj, firemní a klientův cíl

Cílová skupina: Obchodníci B2B nebo B2C, Finanční a investiční poradci, Makléři, Pultoví prodejci,

Rozsah: Podle potřeb klienta, jednorázový celodenní trénink nebo seriál tréninků s minimem teorie a maximem nácviku. Při seriálu je standardním postupem trénink s natočením na kameru a následnou analýzou, což maximálně zefektivní trénink.

Podrobnější obsah: Co si klient kupuje, Kdy a jak říci cenu služby, Rozdíl ve výsledku i když jsou slova stejná, Koupili byste si to sami?, Kým se stávám při prezentaci, Jak dosáhnout výsledkového konsensu, Není to boj tak nebojujte, Neexistuje výhra a prohra, jen výsledek, Jak zvýšit prodej o desítky procent, vyslovte hlavní námitky sami a rovnou odpovězte.

Cena: 19000 Kč / školící den (8 x 45 minut) skupiny do 10 osob, 24000 Kč / školící den skupiny do 20 osob

Samozřejmostí je, že jednotlivé semináře upravujeme podle potřeb klienta, oboru, firemní kultury a obchodního modelu.

Nabídka platí od 1.4.2013. Uvedené ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH

Nezávaznou poptávku a případné dotazy můžete poslat na info@dosahnetevseho.cz, nebo telefonicky na čísle 773 09 44 99 nebo vyplňte tento:

Nezávazný poptávkový formulář: